Les musées de la Ville de Liège

L’Océan, l’hôpital de la Reine. La Panne, 1914-1919

15-04-2016 - 27-05-2016

 

Une page historique, scientifique et humaine de la première guerre mondiale, celle d’un hôtel, sur la digue de La Panne, transformé en centre hospitalier de guerre.

Historisch, wetenschappelijk en menselijk verhaal over de Eerste Wereldoorlog, dat van een hotel gelegen op de zeedijk van De Panne, dat een oorlogshospitaal werd.

 

En hiver 1914, alors que la guerre de positions s’installait durablement sur le front de l’Yser, L’Océan, un hôtel sur la digue à La Panne apprécié pour ses séjours de vacances, fut mis à disposition de la Croix-Rouge de Belgique. En six semaines, il se transforma en hôpital performant accueillant les premiers blessés. À sa création, l’hôpital comptait dans ses pavillons 200 lits, pour atteindre les 1.800 lits lors de l’offensive finale en 1918. À L’Océan, plus de 24.000 blessés furent soignés dans plus de quinze services médicaux. Sous la tutelle de la Reine Elisabeth, cette ambulance a formidablement fait progresser la médecine spécifiquement la chirurgie de guerre, la radiologie et l’hygiène.

In de winter 1914, toen de stellingenoorlog zich voor lange tijd aan het IJzerfront nestelde, werd L’Océan, een hotel gelegen op de zeedijk van De Panne gewaardeerd om zijn vakantieverblijven, ter beschikking gesteld van het Rode Kruis van België. In amper zes weken tijd werd het omgebouwd tot een efficiënt hospitaal dat zijn eerste gewonden opving. Op het moment van zijn oprichting telde het hospitaal in zijn paviljoenen 200 bedden. In 1918, ten tijde van het slotoffensief, bereikte men de capaciteit van 1.800 bedden, bereikte het 1.800 bedden. In L’Océan werden meer dan 24.000 gewonden in meer dan vijftien medische diensten behandeld. Onder de voogdij van Koningin Elizabeth heeft dit hospitaal de geneeskunde, in het bijzonder de oorlogschirurgie, de radiologie en de hygiëne, toegelaten ruime vooruitgang te boeken.


Une collaboration de la Bibliothèque Ulysse Capitaine, du Grand Curtius de la Ville de Liège et de la Commune de La Panne
Een samenwerking van de Bibliotheek Ulysse Capitaine, het Grand Curtius van de Stad Luik en de Gemeente De Panne

Quai de Maestricht, 13 - 4000 Liège
+32 (0)4 221 68 17
infograndcurtius@liege.be